U bevindt zich op:

Cijfers gezondheid ouderen gemeente Dalfsen

In het najaar van 2010 heeft GGD IJsselland een monitor ouderen uitgevoerd. Dit is een onderzoek naar de lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid en leefstijl van zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder.

De resultaten van de monitor zijn besproken in een expertmeeting waarbij een aantal (voornamelijk) regionale zorg- en welzijnsorganisaties voor ouderen aanwezig waren. De resultaten van de monitor en de uitkomsten van deze bijeenkomst zijn gebruikt om conclusies en aanbevelingen op te stellen. Deze zijn weergegeven in een tweetal regionale facsheets over “Wonen, welzijn en zorg” en “Gezondheid en leefstijl”.

De gegevens voor uw gemeente zijn opgenomen in een apart onderzoeksrapport.


nieuwslijst