U bevindt zich op:

Cijfers gezondheid volwassenen gemeente Dalfsen

In het najaar van 2012 heeft GGD IJsselland, in samenwerking met het CBS en RIVM, de monitor volwassenen uitgevoerd. De monitor geeft een beeld van de gezondheid van de zelfstandig wonende volwassenen in de leeftijd vanaf 19 jaar. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan leefstijl, lichamelijke en psychische gezondheid en de sociale en fysieke omgeving.

De resultaten zijn voor de hele regio IJsselland in onderstaande factsheet samengevat. Hierin is aandacht gegeven aan de groep kwetsbare 50-plussers. Hoe is deze groep te herkennen en in hoeverre heeft deze groep regie over het eigen leven?

Voor uw gemeente zijn de gegevens uit de monitor volwassen opgenomen in een korte samenvattende factsheet en in een tabellenboek waarin alle onderwerpen zijn opgenomen.


nieuwslijst