U bevindt zich op:

Cijfers participatie van volwassenen in de gemeente Dalfsen

Participatie staat voor meedoen aan het maatschappelijke leven. Er zijn verschillende indelingen mogelijk om het begrip participatie af te bakenen. In deze factsheet worden mantelzorg, vrijwilligerswerk, woon- en werksituatie en sociale contacten van mensen beschreven in uw gemeente.

Er is een duidelijk verband tussen participatie en gezondheid. Gezondheid kan participatie beïnvloeden en andersom kan participatie de gezondheid beïnvloeden. Mensen met gezondheidsproblemen participeren minder vaak dan mensen zonder gezondheidsproblemen. Andersom kan deelname aan maatschappelijke activiteiten een positief effect hebben op gezondheid. Sociale participatie van ouderen bijvoorbeeld kan positief bijdragen aan onder meer cognitief functioneren en ervaren gezondheid. Aanvullend op de gemeentelijke gegevens in deze factsheet, wordt een regionale verdieping van de cijfers gegeven.


nieuwslijst