U bevindt zich op:

Extra ondersteuningsronde Gezonde School

vrijdag, 13 november 2015

Om tegemoet te komen aan de grote belangstelling is er (vrij plotseling) een extra ondersteuningsronde Gezonde School geopend. De inschrijftermijn is van 15 november t/m 18 december 2015.

In het voorjaar van 2015 konden scholen voor po, vo en mbo zich inschrijven voor een landelijke stimuleringsregeling “ondersteuningsaanbod Gezonde School” (voorheen Jeugdimpuls). Wegens het grote animo heeft het RIVM toen niet alle scholen een toewijzing kunnen geven. Om tegemoet te komen aan de grote belangstelling is er (vrij plotseling) een extra ronde geopend. De voorwaarden zijn anders dan de vorige ronde. De inschrijftermijn is van 15 november t/m 18 december 2015.

In tegenstelling tot de vorige rondes kunnen niet alle scholen zich inschrijven. Alleen de volgende scholen komen in aanmerking:
• Basisscholen die in 2015 aan Het Nationaal Schoolontbijt hebben deelgenomen. Welke scholen dit zijn vind je op de site van Het Nationaal School Ontbijt
• Alle po- en vo-schoollocaties waarvan de aanvraag in 2015 niet of deels is toegekend
• Alle mbo-schoollocaties.

Schoollocaties doen een aanvraag voor € 2.800. De school kiest zelf hoe zij dit bedrag besteedt.
• Begeleiding door een Gezonde Schooladviseur (maximaal € 800, ongeveer 10 uur) is een vast gegeven. Dit is voor het begeleiden van de aanvraag van een themacertificaat van het vignet Gezonde School.
• Een bedrag van € 2000,- voor de vergoeding van taakuren van een eigen medewerker voor het realiseren van de aanvraag voor een themacertificaat van het vignet en/óf een Gezonde School-activiteit die nodig is voor het aanvragen van een themacertificaat van het vignet Gezonde School.

Eén van de voorwaarden voor het ontvangen van de ondersteuning is dat de schoollocatie voor 15 oktober 2016 voldoet aan de voorwaarden voor een themacertificaat van het vignet Gezonde School en een themacertificaat aanvraagt.

De scholen die in aanmerking komen om in te schrijven, ontvangen in de week van 9 november via het RIVM bericht. Medio januari 2016 horen zij of hun aanvraag wordt toegekend. De uitvoering start in februari en loopt tot oktober 2016.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Lian Schoot Uiterkamp, projectleider Gezonde School regio IJsselland: 038-4281531, l.schoot.uiterkamp@ggdijsselland.nl.


nieuwslijst