U bevindt zich op:

Gezond centraal – opschudding in de gezondheidszorg

woensdag, 24 december 2014

Deze zomer is een bijzonder boekje verschenen. Chantal Walg heeft buitengewoon leesbaar opgeschreven waar de gezondheidszorg (inclusief preventie!) nu te kort schiet. Ze neemt duidelijk stelling om de waarde van gezondheid centraal te stellen in plaats van ziekte, en werkt dat uit naar denken over en organiseren en financieren van de zorg. Daarbij maakt ze goed gebruik van wat er de laatste tijd is geschreven over integrale gezondheid en over transformatie en innovatie.

Gezond centraal leest als een impressionistisch schilderij: er zit beweging in, het is kleurrijk door de voorbeelden en schema’s, het zet mijn verbeelding aan het werk door de vele doorkijkjes. Een snelle schets, waardoor de ruim 100 pagina’s snel te lezen zijn, maar ook vaak te herlezen om het nog eens door te laten dringen.

Chantal Walg pleit er vooral voor om steeds de bedoeling voor ogen te houden: het waarom moet leidend zijn. Mijn praktische geest denkt dan:” ja, maar je kan het vastgoed in de ouderenzorg of de specialist in de ziekenhuizen niet zomaar wegschrijven, dat kost klauwen met geld”. Maar ook al is de grote transformatie naar Gezond centraal op dit moment utopisch, ik kan me heel goed voorstellen dat gemeenten in hun nieuwe taken met dit boek goed aan de slag kunnen voor het versterken van de kracht van mensen in plaats van het systeem. En ook in de reguliere zorg zien we al veel aanzetten tot deze veranderingen, denk aan de PROM’s (patient reported outcome measures) waarmee kwaliteit van zorg niet wordt afgemeten aan geslaagde operatie maar aan functioneren van de patiënt. Met het waarom voor ogen kunnen ook de uitkomsten van zorg en ondersteuning worden herbenoemd, wat her en der al gebeurt en leidt tot bijvoorbeeld het centraal stellen van werk in plaats van zorg.

Gezond centraal is ook een uitdaging aan de GGD’en. In het kader van Alles is gezondheid! heeft GGD GHOR Nederland met het Louis Bolk Instituut een pledge getekend om positieve gezondheid in onderzoek, beleid en uitvoering te implementeren. Chantal Walg geeft hiervoor een goed denkkader, bruikbare schema’s en voor wie er meer mee wil ook een gedegen overzicht in de literatuur.


nieuwslijst