U bevindt zich op:

Handreiking gegevensuitwisseling in de Bemoeizorg

dinsdag, 2 september 2014

De Handreiking gegevensuitwisseling bemoeizorg gaat over het uitwisselen van persoonsgegevens voorafgaand en gedurende een bemoeizorgtraject. De handreiking is bedoeld als handvat in lastige situaties.

De kwaliteit van de bemoeizorg is voor een deel afhankelijk van de kwaliteit van de gegevensuitwisseling. Beroepskrachten dienen in te schatten in hoeverre het uitwisselen van gegevens mogelijkheden biedt om problemen te verminderen. Informatie-uitwisseling voorafgaande aan het bemoeizorgtraject dient te zijn gericht op het inschatten van een situatie waarin eventueel bemoeizorg moet worden geleverd.

Zorgwekkende zorgmijders hebben meestal problemen op meerdere leefgebieden, zoals persoonlijke verzorging, sociaal functioneren, dagbesteding, huisvesting, e.d. Dat betekent dat er altijd meerdere partijen betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld de woningcorporatie, politie, gemeente, GGZ en GGD.  Dat maakt de gegevensuitwisseling er niet eenvoudiger op. Elke partij verzamelt immers haar eigen informatie, in een eigen dossier en geautomatiseerd systeem, waaraan vanuit verschillende wetten eisen worden gesteld, zoals het vereiste van toestemming voor gegevensuitwisseling. Maar aangezien bemoeizorg is bedoeld voor mensen die zelf geen zorg vragen, geven zij ook niet altijd toestemming voor de uitwisseling van persoonlijke (medische) gegevens. De privacywetgeving wordt door zorgverleners hierbij gezien als belemmering voor het uitwisselen van gegevens.


nieuwslijst