U bevindt zich op:

Landelijke nota Gezondheidsbeleid 2016-2019

maandag, 7 december 2015

De komende jaren blijft het kabinet onverminderd inzetten op het bevorderen van gezondheid van mensen waarbij preventie, gezondheidsbescherming, het verminderen van gezondheidsverschillen en een integrale aanpak centraal staan. Dat staat in de Landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019 waar de ministerraad mee heeft ingestemd.

De afgelopen jaren zijn verschillende programma’s ingezet om de gezondheid van Nederlanders te bevorderen. Denk daarbij aan de inzet op een groter aanbod van gezonde voeding, Sport en Bewegen in de buurt, het stimuleren van de gezonde school waar ook de kinderopvang in 2016 mee aan de slag gaat en de samenwerking met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, scholen etc. in het Nationaal Programma Preventie: ‘Alles is gezondheid’. Ook de gezonde leefomgeving, gezond werken en preventie in de gezondheidszorg zijn van belang.

In december 2015 is Landelijke nota gezondheidsbeleid in de vorm van een kamerbrief verschenen. De brief is aanvullend op de vorige nota. De uitgangspunten uit de vorige nota blijven van kracht:
•De gezondheid van mensen bevorderen en chronische ziekten voorkomen door een integrale aanpak in de omgeving waarin mensen wonen, werken, leren en leven.
•Preventie een prominente plaats geven in de gezondheidszorg.
•Gezondheidsbescherming op peil houden en nieuwe bedreigingen het hoofd bieden.
•Stabiliseren of terugbrengen van gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden.

Voor het kabinet zijn gemeenten een belangrijke partner binnen het gezondheidsbeleid. Gemeenten geven in hun lokale nota’s gezondheidsbeleid invulling aan het landelijke kader.


nieuwslijst