U bevindt zich op:

Zelfmoord? Praat er over!

woensdag, 7 november 2018

Hét project om het taboe rond (het praten over) suïcide te doorbreken. Om suïcidale gedachten en uitingen beter te leren signaleren en mensen sneller toe te leiden naar de juiste hulpverlening.

In het voorjaar van 2018 is het project ‘Zelfmoord? Praat erover!’ van start gegaan. Hét project om het taboe rond (het praten over) suïcide te doorbreken. Om suïcidale gedachten en uitingen beter te leren signaleren en mensen sneller toe te leiden naar de juiste hulpverlening. De 11 gemeenten in de regio IJsselland willen daarmee voorkomen dat hun inwoners nog langer eenzaam en radeloos sterven door suïcide. Want elke suïcide is er één teveel; uiteraard voor degene die zó wanhopig was dat hij of zij dit nog als enige uitweg zag, maar ook voor de directe omgeving. De maatschappelijke impact van een suïcide is enorm.

Met het project ‘Zelfmoord? Praat erover!’ sluit de regio IJsselland aan bij het landelijke traject van 113 Zelfmoordpreventie; de SUPRANET Community – SuïcidePReventie ActieNETwerk. Sinds 2016 zetten zes regio’s in Nederland zich, samen met 113 Zelfmoordpreventie, actief in om het aantal suïcides in de betreffende regio’s terug te dringen. Met veel verschillende mensen en organisaties, want het uitgangspunt van het 113-traject is dat succesvolle suïcidepreventie alleen werkt in een zogeheten ‘community-aanpak’. Met het project ‘Zelfmoord? Praat erover!’ willen nu ook de gemeenten in de regio IJsselland, samen met de zorg, het onderwijs, politie, kerken en andere betrokken partijen de krachten bundelen in de strijd tegen suïcide. GGD IJsselland coördineert het project in de regio IJsselland en voert dit uit in samenwerking met de gemeenten en maatschappelijke partners als Dimence Groep. 

Gatekeepertraining suïcidepreventie

Eén van de onderdelen van het project ‘Zelfmoord? Praat erover!’ is het trainen van gatekeepers. Gatekeepers zijn mensen die een sleutelrol kunnen vervullen in het begeleiden van mensen met suïcidale gedachten naar professionele hulp. Zij hebben (veel) contacten met mensen, bijvoorbeeld in sectoren als het onderwijs, de zorg en de sociaal-economische sector. De gatekeepertraining wordt uitgevoerd door GGD IJsselland (GGD Academy), in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie, door 2 erkende gatekeepertrainers. Binnen het project wordt in elke gemeente in elk van de 11 gemeenten in de regio IJsselland in ieder geval 1 gatekeepertraining georganiseerd. En het is uiteraard mogelijk om meer trainingen te verzorgen, als daar vraag naar is! De eerste gatekeepertrainingen hebben inmiddels plaats gevonden en de volgende staan reeds gepland. Wie volgt? 

Meer informatie over het project ‘Zelfmoord? Praat erover!’ in het algemeen of specifiek over de gatekeepertraining? Neem contact op met Martine Peppelenbos, projectleider suïcidepreventie IJsselland, m.peppelenbos@ggdijsselland.nl of met de GGD Academy, via ggdacademy@ggdijsselland.nl.


nieuwslijst