U bevindt zich op:  Alle publicaties

Publicaties

Programmabegroting GGD IJsselland 2019 en meerjarenraming 2020-2022

dinsdag 14 augustus 2018

Deze begroting is het beleidsmatige en financiële kader van GGD IJsselland voor 2019. De programmabegroting is niet alleen een financieel kader; zij beoogt onze eigenaren (de 11 gemeenten in IJsselland) inzicht te geven in hetgeen we doen en...

Themabijeenkomst Gezonde leefomgeving gemeente Kampen

woensdag 27 juni 2018

Op 24 mei 2018 heeft in Kampen een bijeenkomst plaatsgevonden met als thema ‘een gezonde fysieke leefomgeving’. Aanleiding voor de bijeenkomst was dat het thema gezondheid één van de kernopgaven van de omgevingsvisie is. Het thema gezondheid wordt...

Vergaderstukken AB 21 juni 2018

maandag 4 juni 2018

Hieronder zijn de vergaderstukken van het AB van 21 juni 2018 te downloaden. De vergaderingen beginnen om 10.30 uur. De vergaderingen en vergaderstukken van het Algemeen Bestuur zijn openbaar.

Regiobijeenkomsten Jong Leren Eten in Overijssel

woensdag 23 mei 2018

Het programma Jong Leren Eten Overijssel organiseert een regiobijeenkomst voor gemeenten, voedseleducatie-aanbieders uit de gezondheids-, natuur- en milieu en agrarische sector in de gemeenten in IJsselland. Tijdens deze regiobijeenkomst maken we...

Themabijeenkomst laaggeletterdheid in relatie tot gezondheid

dinsdag 3 april 2018

Op maandag 12 maart was er een themabijeenkomst over laaggeletterdheid in het ambtelijk overleg van GGD IJsselland. Hieronder ziet u het verslag van dit overleg.

Kerngegevens GGD IJsselland 2017 gemeente Dalfsen

woensdag 21 maart 2018

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg. De GGD voert een groot deel van deze taken uit. De gemeentelijke kerngegevens geven een overzicht van de dienstverlening van...

Impressie GGD IJsselland van 2017

woensdag 21 maart 2018

Met veel plezier presenteren wij een impressie van ons werk in 2017. Geen volledig verslag maar vijf verhalen over mensen en ervaringen. Soms herkenbaar en betekenisvol, soms persoonlijk. Voorbeelden van het werk dat onze bijna 400 medewerkers...

< Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 >