U bevindt zich op:

Productenboek GGD IJsselland 2018/2019 vasgesteld

dinsdag, 18 december 2018

Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 13 december 2018 het Productenboek GGD IJsselland 2018/2019 vastgesteld.

In de gemeenschappelijke regeling van GGD IJsselland - de juridische basis voor de samenwerking van onze gemeenten - is opgenomen dat dit gebeurt aan hand van de beschrijving van de basisproducten in het productenboek van GGD IJsselland, aan het begin van de nieuwe zittingsperiode van het algemeen bestuur.

In de huidige maatschappelijke dynamiek doen zich binnen een bestuurstermijn van vier jaar ongetwijfeld ontwikkelingen voor die van invloed zijn op ‘de wettelijke taken’ van GGD IJsselland. Soms vallen taken weg of krijgt de GGD nieuwe taken, zijn wijzigingen nodig als gevolg van wet- en regelgeving en vinden accentverschuivingen plaats op grond van de bestuurlijke keuzes voor de komende bestuursperiode.

De vierjaarlijkse cyclus van ‘vaststellen’ van de basistaken door het algemeen bestuur moet in deze context worden bekeken. Het productenboek is een document dat een bepaalde situatie beschrijft.

Wanneer toekomstige ontwikkelingen wezenlijke gevolgen hebben voor de basisproducten van GGD IJsselland (of de financiering daarvan) komt dit in het algemeen bestuur expliciet aan de orde. 

In de Planning en &Control-cyclus geven instrumenten als de Agenda Publieke Gezondheid, Voorjaarsbestuursrapportage, het Jaarplan en de teamplannen de beleidskaders, de inkleuring van het beleid voor de verschillende taken van de organisatie. Hierin staat vooral beschreven welke accenten de aandacht gaan krijgen en komen de ‘reguliere’ inhoudelijke taken niet uitputtend aan bod. Het productenboek en de andere instrumenten gezamenlijk geven een goed beeld van de reguliere taken waar de GGD mee bezig is.


nieuwslijst