Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Scholen & kindercentra  Jeugdgezondheidszorg op school

Jeugdgezondheidszorg op school

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland richt zich op een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 jaar. GGD IJsselland werkt vanuit consultatiebureaus en op scholen. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistenten werken in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Hierbij stellen we het kind centraal.

Vaste contactpersoon voor elke school

Medewerkers van de afdeling Jeugdgezondheidszorg werken op veel terreinen samen met scholen en leerkrachten. Hierbij gaat het om gerichte zorg voor de leerlingen.
Vanaf het schooljaar 2016/2017 zijn een jeugdverpleegkundige en een jeugdarts van onze afdeling Jeugdgezondheidszorg de vaste contactpersoon voor jouw school. Jaarlijks bespreken zij met jou hoe onze samenwerking verloopt. Aan iedere school (basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs) zijn medewerkers van de afdeling jeugdgezondheidszorg verbonden. 

Informatie voor ouders

Via het menu links zie je hoe we onze zorg voor leerlingen in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs organiseren. Daar vind je ook de informatie die ouders van ons ontvangen.

Inloopspreekuren 0 tot 18 jaar

Ouders kunnen ook tussendoor terecht bij GGD IJsselland met vragen. Bijvoorbeeld over groei, ontwikkeling of opvoeding. Ze kunnen zonder afspraak binnenlopen tijdens onze inloopspreekuren in een van de consultatiebureaus.