Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Publiek Mijn gezondheid  Suïcidepreventie

Project 'Zelfmoord? Praat erover!'

De 11 gemeenten in de GGD-regio IJsselland willen het aantal suïcides in de regio IJsselland terugdringen. Daarom is in het voorjaar van 2018 het project 'Zelfmoord? Praat erover!' van start gegaan. Doel is het taboe op praten over zelfmoord te doorbreken en professionele hulp sneller in te zetten. Bekend is dat praten helpt om de eenzaamheid te doorbreken en zelfs een enorme opluchting kan zijn. GGD IJsselland coördineert het project Zelfmoord? Praat erover! De GGD werkt hierin samen met de 11 gemeenten in de regio IJsselland en met maatschappelijke partners als de Dimence Groep.

Praten over zelfmoord helpt!

Praten over zelfmoordgedachten en -plannen is voor de meeste mensen heel lastig en soms zelfs een taboe. Het niet durven of kunnen delen van een innerlijke strijd kan veel eenzaamheid en psychische klachten veroorzaken. Vaak heeft de omgeving van iemand die worstelt met nare gedachten al lang in de gaten dat het niet goed gaat met hem of haar. Bekend is dat praten helpt om de eenzaamheid te doorbreken en zelfs een enorme opluchting kan zijn.

Gatekeepertrainingen voor professionals en vrijwilligers

In de 11 gemeentes willen we samenwerken met de zorg, ervaringsdeskundigen, vluchtelingenwerk, politie, onderwijs, kerken en nog veel meer. Eén van de onderdelen van het project Zelfmoord? Praat erover! is het trainen van gatekeepers. Tijdens een gatekeepertraining leren professionals en vrijwilligers mogelijke signalen van gedachten over zelfdoding bij mensen te herkennen en hierover te praten. In een folder van 113 Zelfmoordpreventie en op de website van 113  lees je wat de gatekeepertrainingen inhouden. Heb je behoefte aan meer informatie over de trainingen in jouw gemeente? Vul dan ons webformulier in zodat de projectleider Martine Peppelenbos contact met je kan opnemen.

Zelfmoord? Praat erover! sluit aan bij 113

De regio IJsselland sluit met het project Zelfmoord? Praat erover! aan bij het landelijke traject Suïcidepreventie Actienetwerk van 113 Zelfmoordpreventie. 113 Zelfmoordpreventie is de landelijke organisatie voor preventie van suïcide en aanjager en coördinator van de Landelijke Agenda Suïcide Preventie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De aanpak gaat uit van een internationaal effectief gebleken suïcidepreventieprogramma en bestaat uit vier onderdelen: algemene aandacht voor het onderwerp, trainingen, suïcidepreventie binnen de huisartsenpraktijk en het actief benaderen van specifieke risicogroepen om hulp te bieden.

Zelfmoord een toenemend probleem

Zelfmoord is een toenemend probleem in Nederland en daarmee ook in IJsselland. Het aantal suïcides is in de afgelopen jaren gestegen en de impact ervan is groot. In 2018 hebben in Nederland 1917 mensen een einde aan hun leven gemaakt. Dat komt neer op gemiddeld vijf mensen per dag. In de regio IJsselland maakten in 2018 ruim 60 mensen een einde aan hun leven, een stijging ten opzichte van de jaren ervoor (cijfers GGD IJsselland). Het suïcidecijfer toont slechts een fractie van het probleem. Het zegt namelijk niets over het aantal suïcidepogingen en suïcidale gedachten.

Filmpje project Zelfmoord? Praat erover!

Hilde Houweling, inwoner van de regio IJsselland, neemt je mee langs betrokkenen bij mensen met suïcidale gedachten. Denk hierbij aan een ervaringsdeskundige, een wethouder, een pastoraal medewerker, een trainer van gatekeepertrainingen, een leraar, een huisarts, iemand van de spoedeisende hulp, van een sociaal wijkteam en een medewerker van 113 Zelfmoordpreventie. Tot slot vertelt projectleider Martine Peppelenbos over het project.
December 2018

Reportage RTV Oost

Indringende reportage van RTV Oost waarin Martine Peppelenbos, projectleider Zelfmoord? Praat erover!, Jan Uitslag, wethouder gemeente Dalfsen en algemeen bestuurslid van GGD IJsselland, en moeder Anneke vertellen over suïcide en het belang het taboe te doorbreken en erover te praten.
22 juli 2019